Aanbouw zijspan is maatwerk

Aanbouw zijspan is maatwerk
27 april 2023 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, over het hoe-en-wat aanbouwen van een zijspanbak aan een motorfiets zijn hele boeken vol geschreven. En er worden in wandelgangen veel zinnige- en soms onzinnige dingen beweerd. De hoofdzaak is natuurlijk de vraag hoe u uw tederbeminde wederhelft over het vaderlandse asfalt wenst te vervoeren. Dat is aan u. Maar wij hebben ooit besloten om het op één manier te doen: veilig. En ja, het oog wil ook wat, dus ook: mooi.
Onder het mom van ‘op ieder potje past een dekseltje’, kunnen we aan praktisch elke motorfiets een zeer goed ontworpen en zeer goed uitgevoerde aanbouw voor u genereren. Op dit moment staat er een Indian Scout op de ‘bok’, waar we een Watsonian Grand Prix aan gaan bouwen. En dat is voorwaar geen sinecure; kijk maar eens om uw heen hoeveel; of beter gezegd; hoe weinig Indian’s met een zijspan rondrijden. Dat heeft volgens ons te maken met het feit dat het een zeer speciale motorfiets is met een zeer speciaal frame-constructie. Daar wagen veel aanbouwers zich liever niet aan. En om hier een goede zijspanaanbouw voor te ontwikkelen, moet over elk detail nagedacht worden. Want het moet goed, het moet veilig, het moet solide èn het moet mooi.
Bovenstaande foto maakte ik vorige week van één van zo’n door ons gemaakt onderdeel. Onder de tank is er een mogelijkheid om een subframe ’te laten starten’. Want zonder een op maat gemaakt subframe gaat het sowieso niet. Dat ene plaatje wat u ziet, is een klein voorbeeld van een onderdeel welke specifiek voor deze motorfiets gemaakt moet worden. Als de aanbouw afgerond is, zie je zo’n onderdeel niet meer, dat is jammer want het is met zoveel aandacht gemaakt. Maar tja; het is niet anders 🙂
Onze Hans is hierin een vakman en wanneer het dan nog ruwe onderdeel passend gemaakt wordt, hoor ik hem regelmatig in zichzelf een schouderklopje mompelen: “zo, dat heb ik weer mooi gefixt, past als een maatpak”. Maar alle gekheid op een stokje; zo’n ontwikkeling is een proces van vele weken; een denkproces en een uitvoerproces. Zeg maar vanuit een ruwe schets in het hoofd, welke een aantal malen wordt doordacht en doorgesproken, tot de aanzet van het daadwerkelijk maken van het eerste onderdeel. Van waaruit de constructie ontstaat. Daar gaat de meeste tijd inzitten. Vervolgens het aanbouwen van de bak en daarna weer afbouwen om de onderdelen te laten poedercoaten. En dan weer aanbouwen en afstellen. Al met al een proces van vele weken.

Wellicht ten overvloede; we gebruiken eersteklas staal en ijzer. Want wanneer we onderdelen bij bestaande zijspannen tegenkomen van discutabele kwaliteit; roepen we alhier in koor: “daar kun je nog geen deuk mee in een pakje boter slaan”.

COPYRIGHT © 2023 ZIJSPAN21, HEERDE, DOOR MARK VAN BRAAM
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZIJSPAN21.