Big Twin 2023 bezoek

Big Twin 2023 bezoek
1 november 2023 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, een van de leukste motorshows in Nederland vind ik toch altijd wel de Big Twin in Houten. Dit jaar op 2 – 5 november.
Ondergetekende was er bij met een kameraad en uiteraard ging onze aandacht ook uit naar zijspanmotoren. En dat was teleurstellend; slechts 1 exemplaar was gestald. Maar dan wel een zeer bijzonder exemplaar, deze Indian ‘Big Chief’ uit 1926. Het machien rolde kennelijk indertijd met een gangetje van maximaal 160 km/h en het span werd verboden vanwege de ernstige ongelukken die het moest ondergaan. Zowaar niet wonderlijk, bij het aanschouwen. Maar dat is een terzijde.
Natuurlijk is het zo dat smaken verschillen en dat komt op een show zoals deze, duidelijk naar voren. Maar voor elke motorfiets heb ik waardering; de tijd, kunst van metaalbewerking en nijverheid: petje af!.

COPYRIGHT © 2023 ZIJSPAN21, HEERDE, DOOR MARK VAN BRAAM
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZIJSPAN21.