BMW R100 zijspan mosterd project

BMW R100 zijspan mosterd project
9 april 2024 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, wij zijn liefhebbers van zowel oud als nieuw, wanneer het over zijspanmotoren gaat. En dus is het zo dat we naast nieuw- of bijna nieuwe motoren, ook zo nu en dan ‘iets ouds’ aanpakken.
Zo staat er al een tijdje een BMW R100 ‘op de plank’ en deze hebben we nu in de rij-van-projecten gezet. Immers nadert het voorjaar ons met rasse schreden. Dus werd het tijd om de ‘brat-cafe-racer’ gestijlde BMW te gaan voorzien van een passende zijspanbak en dit maal gaan we een oude ‘Duna’ compleet restaureren. Daarbij gaan we geen gebruik maken van het oude chassis/frame, maar bouwen we zelf een frame. Want daardoor sterker, mooier en gaat het zeer veel zelfverzekerder sturen.
Over de gekozen ‘mosterd’ zullen de meningen verdeeld zijn; maar wij denken dat in de scene van zijspanrijders, dat er een belangstellende gaat komen die verliefd wordt op wat we ervan gaan maken.
Bovenstaande foto is niet méér dan een impressie; in de komende weken zullen we zo nu en dan een update verschaffen. Want ja; zo zijn wij wel 🙂

Dit is de donor motor zogezegd, welke we flink onder handen gaan nemen. Komt goed; Hans’ z’n team heeft al jeukende handen… en over de keuze in spuitwerk gaan we nog beslissen: A of B. U mag het me zeggen middels een email naar contact@zijspan21.nl

COPYRIGHT © 2024 ZIJSPAN21, HEERDE, DOOR MARK VAN BRAAM
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZIJSPAN21.