BMW RnineT met Watsonian GP700

BMW RnineT met Watsonian GP700
13 december 2023 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, vandaag ga ik u een klein beetje meenemen over hoe dingen soms gaan. Gisteren begon de dag al vroeg met de ontmoeting van Luc. Vanaf de eerste kennismaking merkte ik dat hij een levensgenieter pur-sang is. En beiden vrij snel schakelend in onze gesprekken, merkten we met een glimlach op dat eigenzinnigheid, ons beiden niet vreemd is. Zoals overigens het gros van de zijspanrijders, maar dat is een terzijde. Het wederzijdse enthousiasme groeide met de minuut.
Zijn missie was om een Watsonian Grand Prix aan zijn eigen BMW RnineT te laten bouwen. Als creatieve geest die hij is, had hij zelf al een ontwerp/schets gemaakt om het zichzelf voor te kunnen stellen hoe het eindresultaat er uit zou gaan zien. En zie hierboven; met zijn goedkeuring hebben we de schets geplaatst. Maar…. het valt u denk ik als liefhebber ook gelijk op dat de Grand Prix vervangen is door het 1,5 persoons model daarvan, oftewel de Watsonian GP700. En best te begrijpen; Lux heeft 2 kinderen en een teerbeminde vrouw, dus de extra zitruimte is wenselijk. En de gaafheidsfactor des te groter.
Het project begint eind januari en reken erop dat we ergens in maart wat foto’s gaan plaatsen. Het wordt iets bijzonders; de two-tone kleurstelling, de verlaagde ruit, de maatwerk bekleding en Luc inschattende zal hij vast in de loop van de jaren zijn mobiliteit nòg wat meer gaat personaliseren. Dat staat hem, dat ligt hem en wij staan vierkant achter z’n keus.

COPYRIGHT © 2023 ZIJSPAN21, HEERDE, DOOR MARK VAN BRAAM
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZIJSPAN21.