Brief naar minister

Brief naar minister
7 maart 2024 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer,Waarde lezer, wellicht zult u zich bij het zien van bovenstaande opsomming achter de oren krabben. Waar zal dat dit keer heen gaan. En ik begrijp uw frons op uw voorhoofd.
Het zit namelijk zo; onze vaderlandsche overheid heeft onlangs besloten om de boetes die u zou kunnen oplopen vanwege een ongewenst gedrag, opgelopen zijn. En ik bedacht me dat het wellicht vriendelijk voor u allen zou zijn, om u te waarschuwen voor het naderend onheil bij de niet toegelaten overtredingen. Onnodig links rijden; rechts inhalen; vluchtstrook crossen of een niet te lezen kenteken; hoewel ik de bedragen fors vind, is het wel begrijpelijk dat we dit met z’n allen niet moeten doen. Bovendien; van de boetes kunt u toch bijvoorbeeld een fiks aantal elpee’s aanschaffen! Of uw ‘zijspan wenspot’ sneller gevuld krijgen.
Maar waar ik een brief naar de dienstdoende minister over heb gestuurd, zijn de onderdelen: ’teveel geluid’ en ‘onnodig geluid veroorzaken’. Immers is een gehoorbeschadiging zomaar ontstaan door een razend rijdende lawaaierige raddraaier. En dat is niet op te lossen met de minzame afkoopsom van € 300,–. Neen; ik moet er niet aan denken dat m’n gehoor door zo’n onverlaat beschadigd zou worden; ik zou m’n schoonmoeder erop afsturen! Maar dat is een terzijde. Neen, de overheid mag er wat mij betreft twee nullen achter plakken en die suggestie heb ik gedaan. Of er naar me geluisterd wordt; we gaan het meemaken 🙂
In elk geval wens ik u een fijn voorjaar toe; de zon schijnt en de dagen lengen weer; hoera, laten we het leven vieren en zijspankilometers gaan maken! 

COPYRIGHT © 2024 ZIJSPAN21, HEERDE, DOOR MARK VAN BRAAM
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZIJSPAN21.