Zijspan draaimolen

Zijspan draaimolen
3 maart 2023 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, voor mij nieuw, maar wellicht voor u niet? Maar ik vond het te leuk om u hiervan niet op de hoogte te brengen: Een draaimolen van zijspanmotoren!
Te vinden in het ‘Jardin d’acclimatation side cars’ in Frankrijk, in het Parc du Boulogne in Parijs. Bekijk het aan de binnenkant van uw ogen: een uurtje of 6 sturen; ‘even’ Parijs aandoen voor een paar dagen… Dus zie dit maar als een goed excuus om uw eerste zijspan-buitenland-rit van het voorjaar in uw agenda te zetten?

KLIKKLIK KLIKKLIK

Overigens; ik heb een aantal jaren in Frankrijk gewoond, inmiddels 15 jaar geleden en ik vond de Fransen altijd erg ehhhh: veilig. Zo ook de waarschuwingen voordat u een tour maakt in de Zijspan Draaimolen:

COPYRIGHT © 2023 ZIJSPAN21, HEERDE, DOOR MARK VAN BRAAM
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZIJSPAN21.