Een blik in de keuken van een Indian…

Een blik in de keuken van een Indian…
1 juni 2023 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, in de mailgesprekken en telefoongesprekken die we regelmatig voeren, worden met name vragen gesteld over het aanbouwen van de zijspanbak  aan de motor. Op zich niet gek denk ik; een motor is duidelijk; de zijspanbak is duidelijk, maar de kwaliteit van aanbouw roept vragen op. Vandaar alhier wat foto’s ‘uit de zijspanaanbouw-keuken’.

Op dit moment zijn we in de laatste fase van de aanbouw van een nieuwe Watsonian Grand Prix aan een Indian Scout. Ik kan u verklappen; dat is geen sinecure. Gisteren heb ik in de werkplaats wat close-up foto’s gemaakt, en als u deze foto’s bestudeert, zult u zien dat er met zwaar metaal door meesterbouwer Hans ‘geboetseerd’ is geworden, om op maat, passende stukken te maken. Zie het aanbouwen maar elke keer als het aanmeten van een maatpak.
Want het moet er ook super-gelikt uit gaan zien. Èn het moet zeer solide en veilig. Èn het moet strak gaan rijden. De inmiddels gepoedercoate onderdelen zitten thans weer op hun plek en dan de allerlaatste fase van afstellen, richten wordt dan uitgevoerd. En maandag naar de RDW keuring; ook daar zijn we dan nog een dagje zoet mee. De komende dagen zullen dan ook nog wat ‘het is af’ foto’s maken. Het is me wat. 

Soms zeggen foto’s meer dan 1.000 woorden, dus hierbij laat ik het 🙂

COPYRIGHT © 2023 ZIJSPAN21, HEERDE, DOOR MARK VAN BRAAM
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZIJSPAN21.