Distinguished Gentleman’s Ride 2023

Distinguished Gentleman’s Ride 2023
18 maart 2023 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, ‘The Distinguished Gentleman’s Ride’ is een jaarlijkse evenement voor motorfietsen dat fondsen verzamelt voor de Movember Foundation, welke wereldwijd actie onderneemt om het leven van mannen te verbeteren doormiddel van prostaatkankeronderzoek en mentale gezondheidsinitiatieven voor mannen. The Distinguished Gentleman’s Ride voorziet alle rijders in te zetten die klassieke- en/of aangepaste stijlmotorfietsen en scooters bezitten en rijden, hen te activeren en te verenigen in een parade door hun stad om geld in te zamelen en bewustzijn te scheppen voor prostaatkanker, geestelijke gezondheid van mannen en zelfmoordpreventie. Deze ritten worden georganiseerd door vooraf geautoriseerde rijders en elke stad is beperkt tot één rit. Om te weten te komen of er een rit in uw stad of een nabijgelegen stad plaats vindt; bezoek dan de rittenpagina op hun website (KLIK KLIK KLIK.

The Distinguished Gentleman’s Ride heeft meerdere doelen, waaronder: de bewustmaking voor preventieve maatregelen, stereotypes doorbreken en mensen de kans geven om geld geld in te zamelen voor een waardevol doel tijdens het rijden op hun machines.

Ritten worden gereden in: Amersfoort, Amsterdam, Breda, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Roermond, Den Haag, Utrecht, Venlo, Zwolle en anderen. Stelt u zich toch eens voor; op uw ZIJSPAN21 zijspan, een bijzondere dag meemaken, waarbij plezier èn een bijdrage voor een goed doel, hand in hand gaan.

COPYRIGHT © 2023 ZIJSPAN21, HEERDE, DOOR MARK VAN BRAAM
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZIJSPAN21.