Film in de maak

Film in de maak
19 oktober 2023 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, afgelopen maandag en dinsdag zijn we bezig geweest om een filmpje, of zogezegd video te maken. Zulks had ik nog nooit eerder meegemaakt.
Het bedrijf wat hiervoor benaderd werd, heet www.tiepes.nl en dat komt omdat ik onlangs getrouwd ben met Cathleen. Zij runt samen met vriend Chris, dat bedrijf. Kijk maar eens op hun website, ze maken prachtige filmpjes, leaders, animaties, fotografie en drukwerk. Veel documentaires op tv gaan voorafgaand met hun leader.
Hoe dan ook, een tweetal leuke dagen gehad; waarbij de rode Triumph Thruxton zijspanmotor de hoofdrol had. De meeste shoots hier in de buurt en in Zwolle.
Over enkele weken zal het filmpje gereed zijn en uiteraard maken we alhier melding van. Want ‘mark my words’, dat gaat er leuk uitzien. En dochter Sophie vond het erg leuk om figurant te zijn 🙂

COPYRIGHT © 2023 ZIJSPAN21, HEERDE, DOOR MARK VAN BRAAM
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZIJSPAN21.