Harley Davidson met Watsonian zijspan

Harley Davidson met Watsonian zijspan
8 november 2023 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, het is inmiddels een klap kouder geworden in ons land, welke grenst aan België. Vanwaar deze opmerking? Het is namelijk zo dat enige tijd geleden we benaderd werden met de vraag of wij een Watsonian GP700 aan een Harley Davidson konden bouwen. De vraag werd gesteld door een Belgisch echtpaar, vandaar dus mijn openingszin.
Uiteraard was het antwoord op deesz vraag een volmondig: “JA”. Vanochtend is het project afgerond. De laatste proefrit en een aantal foto’s maken, stond op het programma. Een terzijde; ondergetekende is geen ‘Harley’ man. Zéér veel waardering voor het merk, maar persoonlijk is ‘cafe-racer’ veel meer mijn ding. Feitelijk onbelangrijk, want we bouwen voor u en uw smaak en mening: daar gaat het uiteraard om. Het plezier- en uitdaging van het bouwen is voor ons het belangrijkste. En dat geldt óók voor deze Watsonian GP700-aan-Harley Davidson-aanbouw.
Maar door het bekijken via de lens van de camera naar het eindresultaat èn het handgemaakte boetseerwerk door onze meesterbouwer Hans èn genietend van de uitmuntende rij-eigenschappen van dit model Harley-met-Watsonian-zijspan, werd m’n mening toch zwaar op de proef gesteld.
Want kijk- en geniet nou zelf; is het een plaatje òf een plaatje?

COPYRIGHT © 2023 ZIJSPAN21, HEERDE, DOOR MARK VAN BRAAM
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZIJSPAN21.