Het Feuilleton Rieteweg 38 deel 4

Het Feuilleton Rieteweg 38 deel 4
15 juni 2024 Mark van Braam
In Geen categorie

Zéér gewaardeerde lezer; gisteren wist het team van onze Hans de volgende twee afgebouwde zijspanmotoren gereed te hebben; welke we met plezier en enthousiasme hebben begroet in onze nieuwe showroom. Het was even wennen en met wat passen en meten konden ze er bij.
Daarmee is onze zijspanmotor collectie intussen heerlijk uitgebreid; ondanks dat er af en toe een exemplaar naar een nieuwe eigenaar gaat. En dat proberen we dan weer ‘bij te benen’ met de bouw van een nieuw exemplaar.

 

COPYRIGHT © 2024 ZIJSPAN21, ZWOLLE, DOOR MARK VAN BRAAM
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZIJSPAN21.