Meganische bluetooth

Meganische bluetooth
13 januari 2023 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, de komende weken staan in het teken van de aanbouw van een rode Watsonian Prescott aan een Triumph Thruxton 900, de aanbouw van een zwarte Watsonian Grand Prix aan een prachtige Indian Scout, de aanbouw van een witte Watsonian Manx aan een Triumph Thruxton ACE en de aanbouw van een zwarte Watsonian Prescott aan een zeer speciale Triumph Thruxton 900.
Afijn, veel tijd te doen en desondanks tussendoor toch ook aandacht voor de grappige dingen die ik zo nu en dan tegenkom, zoals bovenstaande foto. De mechanische voorloper van het huidige Bluetooth 🙂

COPYRIGHT © 2023 ZIJSPAN21, HEERDE, DOOR MARK VAN BRAAM
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZIJSPAN21.