Uw hond meenemen in uw zijspan: big fun

Uw hond meenemen in uw zijspan: big fun
20 februari 2023 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, zoals ik al eerder vertelde; ondergetekende rijdt vooral solo met z’n zijspan. Hoewel mijn tederbeminde wederhelft elke zomer zo nu en dan ‘bakkeniste’ wil zijn, wordt dus het gros van de afgelegde kilometers door me alleen verreden.
Vandaag had ik een belangstellende aan de telefoon en hij vertelde me dat één van de belangrijkste redenen was om zijspanmotor te gaan rijden, is dat hij z’n hond mee kan nemen. Naar aanleiding van dat gesprek ging ik eens zoeken op het net naar een video op YouTube en stuitte op onderstaande filmpje. En geef nou toe; uw hart zou wel van steen moeten zijn, als u geen glimlach zou krijgen bij onderstaand filmpje 🙂

COPYRIGHT © 2023 ZIJSPAN21, HEERDE, DOOR MARK VAN BRAAM
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZIJSPAN21.