Watsonian GP700 en Grand Prix

Watsonian GP700 en Grand Prix
18 juni 2024 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, één van de vaakst gestelde vragen, is hoe de Watsonian Grand Prix zich verhoudt tot de Watsonian GP700. Niet zo’n rare vraag natuurlijk, mede ook omdat dit verschil in afmetingen vanaf een foto best lastig te zien is.
Het afgelopen weekend spendeerde ik door de afreis te maken naar de Watsonian fabriek. Aldaar stonden enkele bakken op me te wachten, waaronder de hierboven geshowde Watsonian Grand Prix (links) en de Watsonian GP700 (rechts). Zojuist heb ik ze even in de showroom naast elkander gezet.

De linker is een echte 1-zitter (volwassen man/vrouw/hond/schoonmoeder/dochter/zoon/etc.). De rechter, dus de GP700 wordt betiteld als een 1,5 zits. Die zijspanbak geeft dus ruimte voor een volwassen mensch èn een kind/hond/bagage/dubbelgevouwen schoonmoeder. 


Tussen deze twee modellen in, is er vrij recentelijk, de Watsonian Sterling gelanceerd. 

Overigens is de GP700 gereserveerd voor Ingrid en Michiel. We gaan deze bak aanbouwen aan hun eigen Indian Chief Vintage en dat wordt opnieuw een pracht combinatie! Wordt vervolgd, zullen we maar zeggen.

COPYRIGHT © 2024 ZIJSPAN21, ZWOLLE, DOOR MARK VAN BRAAM
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZIJSPAN21.