Watsonian Sterling en Monza

Watsonian Sterling en Monza
31 augustus 2023 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, het afgelopen weekend stond in het teken van het ophalen van 2 zijspanbakken. De melding dat er weer twee bestelde bakken gereed waren, deed dit jaar telkens erg lang op zich wachten.
En dat laatste is wel spijtig. Wij proberen een voorraad aan te leggen van de meest gekozen zijspanbakken, te weten de Watsonian Sterling, Prescott, Grand Prix, Monza en GP700. Maar u zult begrijpen dat er gelijktijdig ook weer verkocht wordt en aanbouwingen van zijspannen uitgevoerd worden. Derhalve is het een uitdaging om onze voorraad te laten groeien. Maar we blijven het proberen, welja.
Zoals u ziet op de bovenstaande foto; mijn favoriete bak links in de kleur zwart, welke we aan de Triumph Bobber gaan aanbouwen. En de bak links is de Monza; welke in een two-tone aan de Triumph Street Cup gaan toveren. Op dit moment zijn we bezig om een Watsonian GP700 aan een Harley Davidson te bouwen. Daarvan zullen we eerdaags een aantal foto’s aan u tonen. En daarna komen de twee nieuwe bakken aan de beurt. Werk zat, zogezegd. De vier volgende bakken zullen aan het begin van oktober gereed zijn; mooi vooruitzicht. 

COPYRIGHT © 2023 ZIJSPAN21, HEERDE, DOOR MARK VAN BRAAM
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZIJSPAN21.