Zijspan motor video ZIJSPAN21

Zijspan motor video ZIJSPAN21
8 mei 2024 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, mijn lief heeft met haar compagnon een bedrijf welke heet: Tiepes (klik klik klik). Ze maken animaties, boeken, korte filmpjes, video’s, leaders voor televisie, etc.
En zij vonden dat we maar eens een korte video moesten maken van ZIJSPAN21. “Gelijk hebben ze”, dacht ondergetekende. Zojuist gelanceerd op YOUTUBE. Als figurant werd besloten dat ik dat zelf maar moest gaan doen. Uiteraard nam ik m’n taak erg serieus 🙂
Hoedanook; we zijn er allemaal trots op!

COPYRIGHT © 2023 ZIJSPAN21, HEERDE, DOOR MARK VAN BRAAM
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZIJSPAN21.