ZIJSPAN21 Classic Racing Team

ZIJSPAN21 Classic Racing Team
24 december 2022 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, onder het mom van “je leeft maar één keer”, zat ik enige tijd geleden met m’n oudste kameraad (niet in de zin van oud-oud, maar iemand die ik m’n leven lang al ken) een biertje te drinken. Omdat hij een ‘BN-er’ is, wenst hij in dit epistel anoniem te blijven en met zijn goedbevinden noem ik hem Gerard Es; overigens; een terzijde. En tijdens dat proces vroeg hij mij of het wat zou kunnen zijn om samen te gaan zoeken naar een klassieke zijspan. Om zo nu en dan mee te kunnen gaan doen aan een klassieker race. Zonder nadenken; onder het mom van: hij zal het wel weten zei ik: “Jazeker, zulks gaan we doen!”
En later kroop de angst bij de gedachte zo nu en dan in m’n keel. Maar… ik ben dapper; al zeg ik het zelf. In de weken erna volgde er een grondig onderzoek en zoektocht. En het viel voor den drommel niet mee om iets geschikts te vinden; het aanbouwen van een zijspan is een werk voor specialisten en ik bedacht me dat als wij met een fijn gangetje over bochtige Twentse wegen gaan, dat ik als bakkenist (dat werd onderwijl besloten vanwege mijn lengte en hogere gewicht), geen risico wil lopen van afbrekende stangen, hulpframes of wat dies al niet meer zij. Dus we besloten voor goed werk te gaan en openden onze geldbuidels wat verder. Immers ons gezamenlijk project.

En zoals het kan gaan; via via via kwamen we in contact met iemand die een aantal jaren geleden een zijspan had gebouwd om een klassieke BMW boxer heen. Vanaf het eerste aanzicht kon ik zien dat het hier over een liefhebber èn zorgvuldige bouwer ging. Vanwege z’n gezondheid, had hij besloten dat het tijd werd om een nieuwe baas voor z’n gele liefde te vinden. De verkoop ging hem aan z’n hart. We boden aan dat hij een kaartje zou krijgen voor de eerste rang, wanneer wij ons best aan het doen waren om niet als laatste over de streep te gaan.
Ok, de gele kleur was niet gelijk liefde op het eerste gezicht, maar Gerard Ès kon zich de sponseringstikkers van ZIJSPAN21 al voor zich zien; hoewel dat op dit moment een terzijde is. Met z’n vraagprijs gingen we onmiddellijk akkoord en we zijn ons nu aan het verdiepen in de locaties waar zo gedurende het voorjaar en zomer, klassieke races gaan plaatsvinden. Dus dit kleine epistel gaat echt een vervolg krijgen. Al schrijvend besluit ik om dit het ‘feuilleton: ZIJSPAN21 Classic Racing Team – deel I’ te noemen.

Overigens; mocht u zich geroepen voelen om onze race-zijspan-bolide te willen voorzien van uw sponsorstikker; dan weet u me te vinden 🙂

Het is me allemaal wat.

Afgelopen weekend werd de bolide bij Gerard Es bezorgd en gelijk gingen wij aan de slag om de eerste testrit te ondergaan. U ziet het goed; wij zijn beginners. Edoch; 2023 zal het jaar zijn dat wij van ons laten horen en zien 🙂 dus ik zou zo zeggen; houdt u ons in de gaten!

COPYRIGHT © 2022 ZIJSPAN21, HEERDE, DOOR MARK VAN BRAAM
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZIJSPAN21.