ZIJSPAN21 IN ‘Het Jachtseizoen’

ZIJSPAN21 IN ‘Het Jachtseizoen’
25 maart 2024 Mark van Braam
In Geen categorie

Waarde lezer, recentelijk werd ik benaderd door een medewerkster van Talpa. Met de vraag of wij een zijspanmotor gereed hadden staan, welke zij konden gebruiken voor de opnames van het Televisieprogramma: Het Jachtseizoen.

Zoals u weet is het ons doel, om het zijspanrijden in Den Nederlanden wat grootser op de kaart te zetten. Dus mijn reactie was gelijk en zonder nadenken: “Jazeker, wij hebben een achttal zijspancombinaties klaar staan; kiest u maar…”.
Na wat wikken wegen werd door het tv productiemaatschappij de BMW R50 zijspanmotor gekozen. Vandaag was het dan zo ver; de start van de opnames vingen aan in Noord Holland. Alwaar ondergetekende zich al vroeg in de ochtend meldde. Bij het Fort aan de middenweg in het Beemsterland. U weet wel; het land van de heerlijke kazen.

Het is best interessant om te zien hoe een heel team met allerlei specialisten, onder andere bezig gingen om de juiste camera posities op het machien te tuigen. Op een gegeven moment begonnen de opnames.

Hoewel het geen rakket-wetenschap is, laat ik nooit iemand ‘zomaar’ op een zijspan rijden. Ook al heet de berijdster 10 maal Bridget Maasland; een uitgebreide ‘briefing’ kreeg ze uiteraard op haar bord. Overigens ondanks dat ik wist dat ze al zijspan rijervaring had, toch een paar ‘do’s’ en ‘don’ts’ met haar doorgenomen, alsook een korte testrit. En zeg nou zelf; niet elke dag heb ik Bridget Maasland in de zijspanbak zitten. Eigenlijk nooit; welteverstaan. Ze bleek overigens, naast dat ze erg vriendelijk is, ook een snelle leerling en ik besloot het erop te vertrouwen. En m’n vertrouwen werd niet geschonden 🙂 wat wel zo plezierig is. De rit eindigde in Edam; alwaar het team verder spurtte om de achtervolgers voor te blijven. Een waarlijk spannende episode waar wij graag onze medewerking aan verleenden.

Nimmer had ik gehoord over het televisieprogramma ‘Het Jachtseizoen’ en de reden ervan is dat ik liever tijd doorbreng op een zijspan dan voor de televisie. Maar dat is een terzijde. Over een aantal weken starten de uitzendingen en in één ervan schittert onze BMW met die prachtige unieke Stolz bak. Het is me wat!

COPYRIGHT © 2024 ZIJSPAN21, HEERDE, DOOR MARK VAN BRAAM
Niets uit deze bovenstaande informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, website of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZIJSPAN21.